วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2554 คณะผู้ทรงคุณวุฒิของกองทัพเรือ ฐานทัพเรือสัตหีบ
05-08-2011
วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2554 งานวันเกิดหลวงพ่อกระเหรี่ยง (หลวงพ่อสุสุนะ)
05-08-2011
วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2554 ต้อนรับคณะศาลจังหวัดลพบุรี
05-08-2011
วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2553 คณะผู้พิพากษาศาลเมืองพัทยา และผู้ประนีประนอมศาลจังหวัดพัทยา
15-12-2010
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 คณะกรรมการสภากาชาดไทย ผู้แทนภาค 3 และเหล่านายกกาชาด จ.ชลบุรี
10-12-2010
 
บริษัท สหฟาร์ม จำกัด